Elektrownie wiatrowe

W ramach projektu wykonujemy:

v przygotowanie wniosków i koordynacja działań związanych z uchwaleniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
v przygotowanie wniosków i koordynacja działań związanych z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych i WZiZT dla dróg dojazdowych, tras kablowych i GPZ,
v pomiary wiatru i analiza produktywności,
v uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
v przygotowanie biznesplanów,
v projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa farm wiatrowych.

Współpraca może obejmować realizację całego projektu, ale również jego poszczególne elementy.

 

Pola kwiatów
turbiny wiatrowe
Turbiny Zielonej Energii
Turbiny Zielonej Energii
turbiny wiatrowe
turbiny wiatrowe