top of page

Elektrownie wiatrowe

W ramach projektu wykonujemy:

v przygotowanie wniosków i koordynacja działań związanych z uchwaleniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
v przygotowanie wniosków i koordynacja działań związanych z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych i WZiZT dla dróg dojazdowych, tras kablowych i GPZ,
v pomiary wiatru i analiza produktywności,
v uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
v przygotowanie biznesplanów,
v projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa farm wiatrowych.

Współpraca może obejmować realizację całego projektu, ale również jego poszczególne elementy.

 

Pola kwiatów
turbiny wiatrowe
Turbiny Zielonej Energii
Turbiny Zielonej Energii
turbiny wiatrowe
turbiny wiatrowe
bottom of page