top of page

Elektrownie fotowoltaiczne

Realizujemy elektrownie o mocy do i powyżej 1MW.

Poszczególne FAZY REALIZACJI PROJEKTU OBEJMUJĄ:


 v wykonanie studium wykonalności;
 v uzyskanie praw do gruntu;
 v uzyskanie decyzji środowiskowej,
 v uzyskanie decyzji o warunków zabudowy lub MPZP,
 v uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
 v uzyskanie pozwolenia na budowę,
 v uzyskanie środków unijnych,
 v przeprowadzenie niezbędnych przetargów,
 v przygotowanie do udziału w aukcji,
 v budowa elektrowni fotowoltaicznej.

Panele słoneczne w górach
Panele fotowoltaiczne
Instalowanie paneli słonecznych
Energia odnawialna panele i wiatraki
Farma paneli słonecznych
Technik paneli słonecznych
Zachód słońca na panelach słonecznych
bottom of page