top of page

Polityka prywatności - RODO – informacja o gromadzeniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane popularnie jako `RODO`)

Administratorem danych osobowych jest EVERCON Sp. z o.o., z siedzibą al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów.
Dane kontaktowe: tel. 609 144 738 lub e-mail: evercon@evercon.pl
Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w większości przypadków niezbędne do realizacji usługi.
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania:
a) możliwe cele przetwarzania danych osobowych: przekazanie informacji dotyczących nieruchomości, realizacja usługi, marketing bezpośredni własnych usług;
b) podstawą przetwarzania danych osobowych może być niezbędność przetwarzania danych:
- przed zawarciem umowy lub wykonania umowy, której Państwo są stroną np. Państwa dane osobowe, które podajecie kontaktując się z nami telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą formularza na stronie internetowej (np. adres e-mail, telefon, imię lub nazwisko) są nam potrzebne aby się z Państwem kontaktować i odpowiedzieć na zapytania;
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, np. przekazujemy Państwu informacje o nieruchomości działając jedynie na zlecenie zgłaszającego nieruchomość, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, wykon
anie umowy.

Okres przetwarzania.
Państwa dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne:
a) w przypadku kontaktu e-mailem, poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
b) w przypadku niezbędności przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy – przez okres równy okresowi wykonywania umowy oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy.

Przekazanie danych osobowych, kategorie odbiorców. Państwa dane mogą być udostępnione drugiej Stronie umowy, innym podmiotm (jeśli w umowie wyraziliście zgodę na naszą współpracę z nimi),  bankom lub pośrednikom finansowym, kancelarii notarialnej, upoważnionym firmom informatycznym – zajmującym się administrowaniem strony www i poczty elektronicznej, w przypadku wystawienia faktury upoważnionemu biuru księgowemu oraz organom publicznym upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możecie to zrobić np. w taki sposób w jaki nam swoje dane przekazaliście tj. telefonicznie, e-mailem lub za pomocą formularza na naszej stronie internetowej.
Macie Państwo również prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Cookies
Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie zgodnie z Polityką Plików Cookies.

bottom of page